ARBEIDSRECHT

  • Opmaken en controleren van arbeids- en
    beëindigingsovereenkomsten
  • Advies bij aanspraken op grond van arbeidsovereenkomsten alsmede de realisatie hiervan
    (loon, vakantie, etc.)
  • Advies bij, opmaken en controleren van schriftelijke vermaningen
  • Advies bij, realisatie en afweren van opzeggingen en vertegenwoordiging bij vorderingen tot ontslagbescherming
  • Advies en vertegenwoordiging bij geschillen in een opleidingsrelatie
  • Advies bij, opmaken en controleren van getuigschriften

Impressum | Datenschutz | Contact